ปกติแล้วเรามักจะได้ยินกันว่า จะสมัครบัตรเครดิตสักใบ ควรจะต้องมีเงินเดือนที่มั่นคง มีงานประจำ ค่อนข้างจะต้องมีเครดิตทางการเงินที่ดี ซึ่งจะทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตอนุมัติให้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเพื่อนๆ เป็นคนที่ชอบทำงานอิสระ เป็น freelancer ไม่มีเงินเดือนประจำหรืองานประจำก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะไม่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้น้าาา เพื่อนๆ ที่เป็นฟรีแลนซ์ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เช่นกัน

โดยในกรณีนี้เพื่อนๆ จะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่ามีรายได้เพียงพอที่จะผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิต เพื่อนๆ สามารถลองพิจารณาบัตรเครดิตที่ระบุวงเงินต่ำเพื่อเริ่มต้นการใช้บัตรเครดิตก็ได้นะ เป็นอีกตัวเลือกที่ดีเช่นกัน  

ซึ่งจะต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้พวกเรา LifeSara จะมาแชร์สิ่งที่ใช้ยืนยันความสามารถทางการเงินในการสมัครบัตรเครดิตสำหรับเพื่อนๆ ที่เป็นฟรีแลนซ์ได้กัน หากเพื่อนๆ ไม่มีเงินเดือนประจำ หรืองานประจำที่สามารถระบุรายได้ได้โดยตรง เพื่อนๆ อาจต้องใช้เอกสารอื่นเพื่อรับรองรายได้ อย่างเช่น รายงานภาษีส่วนบุคคล, รายการรายได้จากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้, หลักฐานการโอนเงินจากลูกค้า, หรือรายการเงินเข้า-ออกจากบัญชีธนาคารของเพื่อนๆ ทั้งนี้จะมีอะไรแบบละเอียดบ้าง ไปดูกันเลยย

 1

เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ในการทำบัตรเครดิต อาชีพอิสระ

1. รายงานรายได้ส่วนบุคคล
หากเพื่อนๆ ประกอบธุรกิจอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ สามารถจัดทำรายงานรายได้ส่วนบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพื่อนๆ ได้รับจากการทำงาน รายงานรายได้ส่วนบุคคลนี้ อาจจะประกอบด้วยรายได้จากลูกค้าที่เพื่อนๆ ทำงานให้, การขายผลิตภัณฑ์, หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน 

2. รายงานภาษี
การแสดงรายงานภาษีส่วนบุคคล อาจช่วยให้แสดงถึงรายได้ที่เพื่อนๆ ได้รับและตรงกับสถานะการเงินของเพื่อนๆ รายงานภาษีเป็นเอกสารที่อ้างอิงถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของเรา เพื่อนๆ สามารถใช้บัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อช่วยในการจัดทำรายงานภาษีได้เช่นกัน 

3. สลิปเงินเดือน
ถ้าเพื่อนๆ มีงานเสริมหรืองานที่มีเงินเดือนประจำ นอกจากอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ สามารถแสดงสลิปเงินเดือนเพื่อแสดงให้เห็นถึงรายได้ประจำ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้บัตรเครดิตได้

4. บัญชีธนาคาร
เพื่อนๆ สามารถแสดงรายการธนาคารของตัวเองได้ เช่น รายการเงินเดือนหรือรายการเงินเข้า-ออกของบัญชีธนาคาร อาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถในการจัดการเงินและการชำระหนี้

5. หลักฐานธุรกรรมการเงิน
หากเพื่อนๆ มีธุรกรรมการเงินที่สำคัญ เช่น สัญญาหรือสัญญาเช่าที่แสดงถึงรายได้หรือการประกันรายได้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เพื่อนๆ สามารถนำมาแสดงเพื่อพิสูจน์ความสามารถในการจัดการเงินได้ด้วย

 2  

เอกสารทั่วไปที่ต้องใช้ในการทำบัตรเครดิต อาชีพอิสระ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงรายละเอียดส่วนตัว รวมถึงรูปถ่าย และลายเซ็นต์ (หากมี)
– สำเนาบัญชีธนาคารผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า แสดงถึงแหล่งรายได้ (ถ้ามี) 
– หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด