เครดิตทางการเงิน หรือว่าความน่าเชื่อถือทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญในการขอกู้สินเชื่อต่างๆ หรือการทำธุรกิจ ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินทั่วไป ถ้าหากว่าเพื่อนๆ มีเครดิตทางการเงินที่ดี จะช่วยทำให้เพื่อนๆ สามารถขอกู้สินเชื่อต่างๆ หรือการทำธุรกิจ ตลอดจนธุรกรรมทางการเงินทั่วไปได้ง่าย และอาจได้รับดอกเบี้ยต่ำกว่า และสิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ ที่มีประโยชน์ เพราะเครดิตทางการเงินของเพื่อนๆ มีความน่าเชื่อถือ

เพื่อนๆ จะเห็นได้ว่าการมีเครดิตทางการเงินที่ดีจะช่วยทำให้สถาบันทางการเงินเห็นความมั่นคงทางการเงินของเรา และสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แล้วเราจะสามารถสร้างเครดิตทางการเงิน หรือสร้างความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินได้อย่างไรได้บ้าง วันนี้พวกเรา Lifesara ได้มัดรวมวิธีต่างๆ ในการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีมาฝากเพื่อนๆ แล้ว อีกทั้งยังมีตัวอย่างพฤติกรรมที่อาจทำให้เพื่อนๆ เสียเครดิตได้ด้วย ไปดูกันเลย! 

 1

วิธีสร้างเครดิตทางการเงิน

1. หน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นยังไง
วิธีแรกเลยของการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดี ก็คือการมีหน้าที่การงานที่มั่นคง หากเพื่อนๆ มีหน้าที่การงานที่ดี มีงานที่ดี ตำแหน่งที่ดี และมีฐานเงินเดือนสูง ก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินมากขึ้น และที่สำคัญการเป็นพนักงานประจำจะทำให้เพื่อนๆ มีเครดิตทางด้านการเงินที่ดีอีกด้วย เพราะเป็นการการันตีว่าเพื่อนๆ มีความมั่นคงทางด้านการเงิน

2. การใช้บัตรเครดิต
ความน่าเชื่อถือทางการเงินที่ดีมักเกี่ยวข้องกับประวัติเครดิตของเพื่อนๆ ด้วยเช่นกัน เพราะบัตรเครดิตสามารถช่วยการันตีได้ว่าเพื่อนๆ มีหน้าที่การงานและฐานเงินเดือนที่ดี เพราะฉะนั้นแนะนำว่าเพื่อนๆ ควรชำระบิลต่างๆ ให้ตรงเวลาและไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ ใช้บัตรเครดิตอย่างมีวินัย

3. การลงทุนกับธนาคาร
วิธีต่อมาการคือ การลงทุนกับธนาคารหรือการฝากประจำกับธนาคารเท่าๆ กันทุกเดือนเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเพียง 2 ปี เพื่อนๆ ก็สามารถมีเครดิตทางด้านการเงินที่ดีได้เช่นกัน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สถาบันการเงินเห็นความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินของเพื่อนๆ 

 2  

พฤติกรรมที่จะทำให้เสียเครดิต

1. การชำระหนี้ล่าช้า
การชำระหนี้ล่าช้าอาจส่งผลให้คะแนนเครดิตของเพื่อนๆ ลดลง การไม่ชำระหนี้หรือการขาดการรับผิดชอบในการชำระหนี้ส่วนตัวหรือหนี้บัตรเครดิตจะส่งผลให้ประวัติเครดิตของเพื่อนๆ แย่ลง และอาจทำให้เพื่อนๆ ขอสินเชื่อในอนาคตได้ยากขึ้น

2. การใช้บัตรเครดิตเกินกว่าขีดจำกัด
การใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินที่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมเกินวงเงิน (over-limit fee) และอาจเสี่ยงต่อคะแนนเครดิตลดลง นอกจากนี้การใช้บัตรเครดิตเกินขีดจำกัดจะเพิ่มหนี้สินที่เพื่อนๆ ต้องชำระ

3. การเปิดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อใหม่บ่อยครั้ง
การสมัครเปิดบัตรเครดิตหรือสินเชื่อใหม่บ่อยครั้งจะส่งผลให้เพื่อนๆ เสียเครดิตทางการเงินได้ การมีจำนวนมากของการตรวจสอบเครดิตภายในระยะเวลาสั้น แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและตัวชี้วัดที่ไม่น่าเชื่อถือในสายตาของผู้ให้สินเชื่อหรือสถาบันการเงิน

4. รายจ่ายต่อเดือนมากกว่ารายรับ
การมีรายจ่ายต่อเดือนมากกว่ารายรับ จะทำให้สถาบันทางการเงินมองเห็นถึงความไม่มั่นคงทางการเงินของเพื่อนๆ มีการบริหารจัดการเงินไม่ดี ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการมีหนี้มีโอกาสที่จะชำระหนี้ล่าช้า หรือค้างชำระ หรืออาจมองว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้เลย

5. การขาดการจ่ายบิลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การขาดการจ่ายบิลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือค่าเช่า อาจทำให้เพื่อนๆ เสียเครดิตทางการเงินได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ประวัติเครดิตทางการเงินของเพื่อนๆ เสียได้เลย

 3  

เครดิตบูโร คืออะไร

เครดิตบูโร (Credit Bureau) หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เป็นหน่วยงานหรือบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเครดิตของบุคคลหรือธุรกิจ ประวัติการชำระหนี้ ประวัติการผ่อนชำระเงินกู้ ข้อมูลการเปิดบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของบุคคลหรือธุรกิจ 

ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการประเมินความสามารถในการจ่ายเงินคืนหรือความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ องค์กรทางการเงินและหน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจให้สินเชื่อหรือบริการทางการเงินอื่นๆ แก่บุคคลหรือธุรกิจนั้นๆ

 4  

หากเสียเครดิตทางการเงิน ส่งผลอะไรบ้าง

1. ลดโอกาสในการขอสินเชื่อ
แน่นอนว่าหากเพื่อนๆ เสียเครดิตทางการเงินไปแล้ว จะทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของเพื่อนๆ หรือการขอสินเชื่อจะมีความยากขึ้น มีโอกาสน้อยลงในการขอสินเชื่อ ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ อาจมองว่าเพื่อนๆ มีความเสี่ยงสูงในการไม่ชำระหนี้หรือไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ตรงตามกำหนด

2. ดอกเบี้ยสูง
เมื่อเครดิตทางการเงินของเพื่อนๆ ไม่ดี อาจทำให้เพื่อนๆ ต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินที่มีดอกเบี้ยสูงหรือเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น ผู้ให้สินเชื่ออาจเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสำหรับคนที่มีเครดิตที่ไม่ดี ทำให้เพื่อนๆ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเมื่อขอสินเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้เพื่อนๆ ต้องเสียเงินในระยะยาวเพิ่มขึ้น

3. จำกัดการเข้าถึงสินเชื่อ
การเสียเครดิตทางการเงินจะทำให้เพื่อนๆ มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการเงิน หลายองค์กรอาจปฏิเสธการอนุมัติคำขอสินเชื่อหรือเปิดบัญชีใหม่สำหรับบุคคลที่มีเครดิตที่ไม่ดี นอกจากนี้อาจไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เช่น บัตรเครดิตที่มีข้อเสนอพิเศษหรือเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำ