การอายัดบัตรเครดิตเป็นขั้นตอนที่บริษัทหรือหน่วยงานทางการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้กับเพื่อนๆ ใช้สิทธิ์ในการระงับหรือปิดการใช้งานบัตรเครดิตของเพื่อนๆ โดยการอายัดบัตรเครดิตมักเกิดขึ้นเมื่อเพื่อนๆ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บัตรเครดิต หรือมีปัญหาทางการเงินที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายเงินคืนหรือการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาบัตร 

ซึ่งการอายัดบัตรเครดิตอาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานบัตรเครดิต เพื่อนๆ จะไม่สามารถทำธุรกรรมที่ใช้บัตรเครดิตได้ เช่น การช้อปปิ้งออนไลน์ การจ่ายเงินที่ร้านค้า หรือการถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต การอายัดบัตรเครดิตอาจส่งผลต่อเครดิตทางการเงินของเพื่อนๆ และการขอสินเชื่อในอนาคตด้วยเช่นกัน แต่ว่าขึ้นอยู่กับสาเหตุในการอายัดบัตรด้วยนะ แล้วจะมีกรณีไหนบ้างที่ควรแจ้งอายัดบัตรตามพวกเรา Lifesara ไปดูกันเลย!

 1

กรณีไหนบ้างที่ควรแจ้งอายัดบัตร

1. บัตรเครดิตหาย
หากบัตรเครดิตสูญหาย เพื่อนๆ ควรรีบแจ้งอายัดบัตรเครดิตทันที จะทำให้บริษัทหรือหน่วยงานทางการเงินตรวจสอบและระงับการใช้งานบัตรในขณะที่หายไป ทำให้เพื่อนๆ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการโจรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากบัตรหายไป หากไม่แจ้งอายัดบัตรในขณะที่หายไป เราอาจต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นกับบัตร และอาจกระทำให้เครดิตทางการเงินของเราเสีย

2. มีการใช้งานโดยผู้อื่น
หากเพื่อนๆ พบว่ามีการใช้งานบัตรเครดิตของตัวเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวเพื่อนๆ อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการโจรกรรมได้ เพื่อนๆ ควรแจ้งอายัดบัตรเครดิตโดยเร็วเพื่อป้องกันการโจรกรรมเพิ่มเติมและป้องกันความสูญเสียทางด้านการเงิน

3. ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตและไม่ต้องการใช้บริการอีกต่อไป
หากเพื่อนๆ ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตและไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการเพิ่มเติมจากบริษัทหรือหน่วยงานทางการเงินนั้นๆ แล้ว เพื่อนๆ สามารถแจ้งอายัดบัตรได้เลย เพื่อปิดบัตรและยุติความเกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านั้น

4. มีปัญหาทางการเงินหรือการใช้บัตรเครดิต
หากเพื่อนๆ พบปัญหาทางการเงิน เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดหรือขาดการชำระเงินตามเงื่อนไขของสัญญาบัตร หรือมีปัญหาทางการเงินอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้งานบัตรเครดิต เพื่อนๆ ควรแจ้งอายัดบัตรเครดิต เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมทันที

 2  

วิธีการแจ้งอายัดบัตร

วิธีการแจ้งอายัดบัตรหากบัตรเครดิตหายในประเทศ

 1. ติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิต
  เพื่อนๆ สามารถโทรหาศูนย์บริการลูกค้าหรือแผนกสนับสนุนลูกค้าของธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของเพื่อนๆ ได้เลย แต่ละธนาคารจะมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ลูกค้าอายัดบัตรได้โดยตรงอยู่แล้ว
 2. อายัดบัตรด้วยตนเอง
  เพื่อนๆ สามารถแจ้งทำรายการอายัดบัตรเครดิตได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารที่เพื่อนๆ ทำบัตรเครดิตด้วยได้เลย และหลังจากนั้นให้เพื่อนๆ แจ้งความกับสถานีตำรวจเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีเพื่อความปลอดภัยป้องกันการโจรกรรมและความสบายใจ (ตัวอย่างการอายัดบัตรเครดิต กสิกร)

วิธีการแจ้งอายัดบัตรหากบัตรเครดิตหายต่างประเทศ

 1. ปิดการใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน
  เพื่อนๆ ควรเข้าสู่แอปพลิเคชันธนาคาร และปิดการใช้งานบัตรผ่านแอปพลิเคชัน และเปิดการใช้งาน Roaming และรีบติดต่อแจ้งอายัดบัตรกับธนาคาร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าบัตรของเพื่อนๆ หายไปและต้องการแจ้งอายัดบัตรในทันที
 2. แจ้งความ
  เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการโจรกรรม เพื่อนๆ ควรแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ แต่ถ้าหากเพื่อนๆ ไม่แน่ใจว่าบัตรหายไปตอนไหน ที่ไหน ให้เพื่อนๆ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดในประเทศนั้นแทน
 3. ติดต่อยังสถานทูตไทยในประเทศนั้น
  หลังจากเพื่อนๆ แจ้งความเสร็จ ให้นำหลักฐานใบแจ้งความพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทย ไปติดต่อยังสถานทูตไทยในประเทศนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ และในกรณีที่ประเทศที่ไป ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก ให้เพื่อนๆ ติดต่อสถานทูตไทยเลยจะดีที่สุดเพื่อความรวดเร็ว
 3  

รวมช่องทางติดต่ออายัดบัตรของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 1302
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
 • ธนาคารออมสิน โทร. 1115
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในประเทศ โทร. 1572 / ต่างประเทศ โทร. 66-2296-2000 กด 1
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555, 02 -638- 4888 
 • ธนาคาร TMB ธนชาต โทร. 1428
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 1
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 0
 • ธนาคาร ICBC ไทย โทร. 02-629-5588
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555
 • ธนาคาร CitiBank โทร. 1588
 • ธนาคาร Tisco โทร. 02-633-6000 กด 8
 • ธนาคาร UOB โทร. 02-285-1555
 • ธนาคาร LH Bank โทร. 1327
 • ธนาคาร CIMB ไทย โทร. 02-626-7777
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร. 02-697-5454
 • ธนาคาร Standard Chartered โทร. 02-724-4000
 • ธนาคารแห่งประเทศจีน (ประเทศไทย) โทร. 02-679-5566

 • บัตรเครดิต Big C Gift Card (Gold Card) โทร. 1756
 • บัตรเครดิต Central The 1 Red โทร. 02-627-8111 กด 3
 • บัตรเครดิต Central The 1 Luxe โทร. 02-627-8899 กด 3
 • บัตรเครดิต Central The 1 Black โทร. 02-627-6622 กด 3
 • บัตรเครดิต Central The 1 The Black โทร. 02-627-6655 กด 3
 • บัตรเครดิต Krungsri First Choice โทร. 02-345-6789
 • บัตรเครดิต กรุงศรีอยุธยา (กรุงศรีคอนซูมเมอร์) โทร. 02-646-3555
 • บัตรเครดิตกรุงไทย KTC โทร. 02-123-5000 กด 1
 • บัตรเครดิต AEON โทร. 02-665-0123 กด 5
 • บัตรเครดิต Umay+ โทร. 02-695-0000 กด 31
 • บัตรเครดิต Tesco Lotus โทร. 1712 กด 1