จิตวิทยาถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในสังคมปัจจุบัน เพราะจิตวิทยานั้นมีผลต่อการทำความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ของมนุษย์ จึงมีความสำคัญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจตัวเอง การเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ แม้แต่การบริหารทางอาชีพ ทุกๆอย่าง หากเราศึกษามุมมองมันได้ดี จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ และเข้าใจการกระทำ และคาดเดาความคิดของแต่ละคนได้มากขึ้น 

ดังนั้นแล้วการศึกษาจิตวิทยาก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่สังคมและการใช้ชีวิตในวงกว้าง อีกทั้งช่วยเราให้เราเติบโต เข้ากับคนและเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น จิตวิทยาจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่คิด ที่จะช่วยเราให้เรียนรู้และพัฒนาในทางที่ดีทั้งแนวความคิดและนำไปปรับใช้กับอาชีพได้มากขึ้นนั่นเอง 

เพราะงั้นแล้วหากเพื่อนๆ สนใจอยากทำงานสายจิตวิทยา บอกเลยว่าห้ามพลาดหลักสูตรจิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะทาง SIM สถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ได้นำเข้าหลักสูตรนี้มาจาก U.S  โดยตรง ความเจ๋งอยู่ตรงที่ว่า เราไม่ต้องไปเรียนถึงนิวยอร์ก ก็สามารถเรียนที่สิงคโปร์ ได้แบบครบสูตร เหมือนกับเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลย ส่วนหลักสูตรนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลย

Asset 1 1

เรียนจิตวิทยาที่ไหนดี?
มาดูหลักสูตรจิตวิทยาติด 70 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

เรียนจิตวิทยาที่ไหนดี-singapore institute of management-university at buffalo-เรียนต่อสิงคโปร์-เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี-เรียนต่อต่างประเทศ-เรียนจิตวิทยา ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยจิตวิทยา-เรียนจิตวิทยา-sim singapore

หลักสูตรจิตวิทยา เป็นหนึ่งในสาขาวิชาระดับปริญญาตรีภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ที่จัดว่าเป็นสาขาที่มีคุณภาพที่สุดอีกหนึ่งของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโลเลยทีเดียว

ดังนั้นหลักสูตรที่นี่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่จิตใจจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์อย่างแน่นอน

การมาเรียนหลักสูตรปริญญาจิตวิทยา ของมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ที่ SIM จะช่วยให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องของจิตวิทยา เพื่อปูทางสู่อาชีพในอนาคตของทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างแน่นอน

ใครที่สนใจก็อย่าลืมมาสมัครที่นี่นะ : SIM Global Education 

อ้างอิงข้อมูล : University at Buffalo 

Asset 2 2

ได้เรียนหลักสูตร ป.ตรี ของสหรัฐอเมริกา
ที่เมื่อจบมาจะทำให้เป็นนักจิตวิทยาที่รู้รอบด้าน

sim-เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท-เรียนสิงคโปร์-เรียนต่างประเทศที่ไหนดี-เรียนสิงคโปร์ ค่าใช้จ่าย-เรียนต่อสิงคโปร์ มหาลัย-เรียนต่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่าย-เรียนต่อต่างประเทศไหนดี-เรียนต่อต่างประเทศ มหาลัย-ค่าเรียนสิงคโปร์-เรียนสิงคโปร์ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายเรียนสิงคโปร์ -มหาลัยในสิงคโปร์-เรียนต่างประเทศที่ไหนดี-เรียนจิตวิทยา-จิตวิทยาคือ-จิตวิทยา เรียนอะไร-เรียนจิตวิทยา จบมาทํางานอะไร-หลักสูตรจิตวิทยา-simglobaleducation

สำหรับหลักสูตรนี้จะเต็มไปด้วยเนื้อหาหลากหลายแขนง ความเข้มข้นไปด้วยหลักการทางจิตวิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์สําหรับใช้ประเมินทฤษฎีและการวิจัยในสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทั้งยังช่วยให้เพื่อนๆ เข้าใจกระบวนการพื้นฐานของความรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจ การพัฒนา และบุคลิกภาพ พร้อมกับหลักการของจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาคลินิก และประสาทวิทยาศาสตร์พฤติกรรมมากขึ้น

Asset 3 3

สำรวจโอกาสทางอาชีพจากการเรียนจิตวิทยาที่หลายคนอาจไม่รู้

เรียนจิตวิทยาที่ไหนดี-singapore institute of management-university at buffalo-เรียนต่อสิงคโปร์-เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี-เรียนต่อต่างประเทศ-เรียนจิตวิทยา ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยจิตวิทยา-เรียนจิตวิทยา-sim singapore

โอกาสในการทำงานสำหรับคนที่จบหลักสูตรนี้นอกจากทำงานเป็นนักจิตวิทยาที่สามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้คนได้อย่างถ่องแท้ ก็ยังสามารถปรับใช้ได้อีกหลากหลายอาชีพ อาทิ 

 • นักวิจัย (Research) สำหรับนักวิจัยจิตวิทยาสามารถแบ่งออกได้หลากหลาย เช่น จิตวิทยาทางการเรียนรู้และการมีสติ (Cognitive and Consciousness Psychology), จิตวิทยาสังคม (Social Psychology), จิตวิทยาทวิภาคี (Developmental Psychology), จิตวิทยาทางสุขภาพ (Health Psychology) เป็นต้น
 • อุตสาหกรรมการศึกษาพิเศษ (Special education industry) สำหรับจัดการแก้ไขด้านต่างๆ ในการเรียน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มพัฒนาการของนักเรียน ตั้งแต่ประถม-มัธยม
 • อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Medical and health industry) เป็นกลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้คน การวินิจฉัย ตั้งแต่บริการด้านสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพ และการบริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น
 • การจัดการนโยบาย (Policy making) เกี่ยวข้องกับการสร้างนโยบาย ที่มีหน้าที่เป็นผู้วิจัยและพัฒนาความรู้ทางนโยบาย เพื่อให้มีข้อมูลและหลักฐานที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในการสร้างนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ช่วยให้แก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนการตัดสินใจในการดำเนินการในระดับรัฐบาล
 • อาชีพอื่นๆ : อาชีพที่สามารถนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาไปปรับใช้ในอาชีพ และคาดเดาการกระทำ ความคิดของผู้อื่นได้ เช่น นักแคสเกมส์ 
Asset 4 4

เกณฑ์การรับสมัคร/ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

เรียนจิตวิทยาที่ไหนดี-singapore institute of management-university at buffalo-เรียนต่อสิงคโปร์-เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี-เรียนต่อต่างประเทศ-เรียนจิตวิทยา ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยจิตวิทยา-เรียนจิตวิทยา-sim singapore
 • ใบรับรองการศึกษาทั่วไปของสิงคโปร์-เคมบริดจ์ ระดับสูง (A-Level)
 • ประกาศนียบัตรโปลีเทคนิค
 • ประกาศนียบัตรจาก SIM
 • International Baccalaureate (IB) Diploma: 3 ปีที่ผ่านมาของเกรดมัธยมปลายที่ “B” เทียบเท่ากับคะแนน IB 4.5 ผู้ถือประกาศนียบัตร IB สามารถคาดหวังการยกเว้นเครดิตได้สูงสุด 30 รายการโดยมีคะแนนรวมอย่างน้อย 30 คะแนน
 • SIM Management Foundation Studies (MFS) หรือเทียบเท่า
 • คุณสมบัติเทียบเท่ากับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา เกรดเฉลี่ยของ “B” หรือดีกว่า

**หากนักเรียนที่มีใบรับรองการศึกษาทั่วไปของ Singapore-Cambridge ระดับสูง (A-Level) ประกาศนียบัตรโพลีเทคนิค และประกาศนียบัตรซิม จะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาด้วยหน่วยกิตขั้นสูง

_____________________

ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ

สำหรับใครที่เป็นนักเรียนต่างชาติสามารถดูเกณฑ์ข้อกำหนดภาษาอังกฤษได้ตรงนี้เลย

 • Paper-based TOEFL คะแนน 550
 • Internet-based TOEFL (IBT) คะแนน 79
 • IELTS คะแนน 6.5 
 • PTE Academic คะแนน 55
 • SAT 1 ERWS คะแนน 550
 • ACT (English and reading sections) คะแนน 20
 • International Baccalaureate (IB) – Diploma Higher Level English A1 or A2 or A คะแนน 4

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : SIM Global Education