นับวันการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวินาที ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเราต้องเจอผู้คน สังคม และสถานการณ์แบบไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนต้องพบเหมือนกันเลยคือ “ผู้คน” 

ผู้คนที่ว่านี้หมายถึง การที่เราได้พบเจอผู้คนหลากหลายประเภท ไม่ว่า เพื่อน เพื่อนร่วมงาน แฟน ครอบครัว หรือสังคมวงการธุรกิจต่างๆ ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำความรู้จักกันและเกี่ยวข้องกับการทำงานทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการทำแบบทดสอบ 16 บุคลิกภาพจะสามารถทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าควรทำอย่างไรให้รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการทำงาน 

แต่ก่อนอื่นเรามาเข้าใจความหมายของตัวอักษรที่ใช้ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันก่อน ซึ่งตัวอักษรแต่ละตัวในจะเป็นรหัสประเภทบุคลิกภาพหมายถึงความชอบในสไตล์การคิดหรือพฤติกรรมของคุณ

โดยผลลัพธ์ของแบบทดสอบประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม และ 8 ตัวอักษร และประกอบเป็น 16 บุคลิกภาพ นั่นคือ 

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

ซึ่งเมื่อแบ่งออกมาแล้ว จะได้กลุ่มนิสัยออกมาถึง 16 บุคลิกภาพนั่นเอง! จะมีประเภทไหน แล้วเรียกว่าอะไร มีเหล่าคนดังคนไหนเป็นบุคลิกภาพยังไงบ้าง ไปดูกันเลย! ยังไม่พอนะ แอบกระซิบว่า เรามีคลิปดีๆ จากช่อง Self Insight Channel ที่จะมาอธิบายตัวตนของแต่ละบุคลิก ครบทั้ง 16 บุคลิกภาพแบบละเอียดไว้อีกด้วย!

ปล. อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นเพียงมุมมองหรือเครื่องมือในการคัดกรองผู้คนในแง่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้เท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นอยู่กับความสนใจ และการเติบโตของคุณ ซึ่งถ้าตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหนใน 16 บุคลิกภาพนี้ ก็ลองมาทำแบบทดสอบกันเลยย

  1  

กลุ่มนักวิเคราะห์ (สีม่วง💜)
INTJ-A / INTJ-T

INTJ-A / INTJ-T  : นักออกแบบ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  2  

กลุ่มนักวิเคราะห์ (สีม่วง💜)
INTP-A / INTP-T

INTP-A / INTP-T : นักตรรกะ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving)

Link >> Youtube

  3  

กลุ่มนักวิเคราะห์ (สีม่วง💜)
ENTJ-A / ENTJ-T

ENTJ-A / ENTJ-T : ผู้บัญชาการ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  4  

กลุ่มนักวิเคราะห์ (สีม่วง💜)
ENTP-A / ENTEP-T

ENTP-A / ENTEP-T : นักโต้วาที

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  5  

กลุ่มนักการทูต (สีเขียว💚)
INFJ-A / INFJ-T

INFJ-A / INFJ-T : ผู้แนะนำ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  6  

กลุ่มนักการทูต (สีเขียว💚)
INFP-A / INFP-T

INFP-A / INFP-T : ผู้ไกล่เกลี่ย

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  7  

กลุ่มนักการทูต (สีเขียว💚)
ENFJ-A / ENFJ-T

ENFJ-A / ENFJ-T : ตัวเอก

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  8  

กลุ่มนักการทูต (สีเขียว💚)
ENFP-A / ENFP-T

ENFP-A / ENFP-T : นักรณรงค์

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยสัญชาตญาณ จินตนาการ (iNtuition)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  9  

กลุ่มผู้เฝ้ายาม (สีฟ้า💙)
ISTJ-A / ISTJ-T

ISTJ-A / ISTJ-T : นักคำนวณ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  10  

กลุ่มผู้เฝ้ายาม (สีฟ้า💙)
ISFJ-A / ISFJ-T

ISFJ-A / ISFJ-T : ผู้ตั้งรับ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  11  

กลุ่มผู้เฝ้ายาม (สีฟ้า💙)
ESTJ-A / ESTJ-T

ESTJ-A / ESTJ-T : ผู้บริหาร

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  12  

กลุ่มผู้เฝ้ายาม (สีฟ้า💙)
ESFJ-A / ESFJ-T

ESFJ-A / ESFJ-T : ผู้ให้คำปรึกษา

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-เป็นระเบียบแบบแผน ชอบทำตามขั้นตอน เคร่งครัด (Judging)

Link >> Youtube

  13  

กลุ่มนักสำรวจ (สีเหลือง💛)
ISTP-A / ISTP-T

ISTP-A / ISTP-T : ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ตรรกะ เหตุผลและหลักฐานมายืนยัน (Thinking)

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  14  

กลุ่มนักสำรวจ (สีเหลือง💛)
ISFP-A / ISFP-T

ISFP-A / ISFP-T : นักผจญภัย

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-เก็บตัว รู้สึกสบายใจเวลาอยู่กับตัวเอง (Introversion) 

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  15  

กลุ่มนักสำรวจ (สีเหลือง💛)
ESTP-A / ESTP-T

ESTP-A / ESTP-T : ผู้ประกอบการ

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube

  16  

กลุ่มนักสำรวจ (สีเหลือง💛)
ESFP-A / ESFP-T

ESFP-A / ESFP-T : ผู้มอบความบันเทิง

1. การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง
-ชอบเข้าสังคม ชอบรายล้อมไปด้วยผู้คน (Extraversion)

2. การรับรู้
-รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส อยู่กับความเป็นจริง (Sensing)

3. สิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจ
-ใช้ความรู้สึก (Feeling) 

4. พฤติกรรม/ไลฟ์สไตล์
-ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนไหลได้ไปตามสถานการณ์ (Perceiving) 

Link >> Youtube