นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Lifesara.co ให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในฐานะผู้ใช้บริการ ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับเรา โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายสิทธิต่างๆ ของคุณ ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเก็บ ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณใช้บริการของเรา ย่อมแสดงว่าคุณได้ให้ความยินยอมที่จะอนุญาตให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ไปเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณผ่านช่องทาง ดังนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • การส่งข้อมูลผ่านฟอร์มติดต่อ
 • โทรศัพท์
 • อีเมล

รวมถึงทางช่องทางอื่นที่เราอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เช่น โซเชียลมีเดีย เสิร์ชเอนจิน บุคคลภายนอก เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รายละเอียดและประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Cookie ID, ประวัติการเข้าชม/ใช้เว็บไซต์, IP Address, สถานที่อยู่ (location) เป็นต้น
 • หลักฐานยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ สำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปภาพนิ่ง วิดีโอ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่คุณเป็นผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราจำเป็นต้องให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการบริหารจัดการของทีมงาน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้คุณได้ใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือก
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน สินค้า หรือการให้บริการ
 • เพื่อการตลาด และบริการหลังการขาย
 • เพื่อชำระค่าบริการหรือค่าสินค้า
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
 • เพื่อติดต่อคุณตามความเหมาะสม เช่น แจ้งข่าวสารของเราหรือพันธมิตรของเราตามที่คุณได้ดำเนินการสมัครบริการและยินยอมไว้ ตอบอีเมลของคุณที่ติดต่อเข้ามา เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังนี้

 • ผู้ที่ทำงานภายในทีมของเรา
 • พันธมิตรหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ในการติดต่อประสานงาน การให้บริการ การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง
 • เซิร์ฟเวอร์ บุคคล หรือองค์กรที่อยู่ต่างประเทศ เท่าที่จำเป็น เช่น การย้ายเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ปัจจุบัน เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ในไทย และอาจเก็บในต่างประเทศในอนาคต รวมถึงในรูปแบบเอกสาร  โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งทำให้เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น ทั้งนี้ เราจะทำลาย ลบ หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว หรือหมดความจำเป็น ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 

อนึ่ง แม้เราจะมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่รัดกุม และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะปลอดภัย และไม่ได้รับอันตรายใดๆ หากคุณยินยอมที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดให้กับเรา คุณย่อมยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด ในปัจจุบันเราใช้งานคุกกี้ดังนี้

 • คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งานของคุณหลากหลายรูปแบบเพื่อการพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ เช่น การเข้าชมหน้าเว็บบนเว็บไซต์ ระยะเวลาการเข้าชม เป็นต้น
 • คุกกี้ที่เก็บข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อการนำเสนอเนื้อหาหรือโฆษณาที่ตรงกับคุณที่สุด
 • คุกกี้ที่จดจำตัวเลือกของคุณที่คุณกดเลือกไว้เมื่อใช้งานเว็บไซต์

ทั้งนี้คุณสามารถใช้เบราว์เซอร์ของคุณในการปิดกั้นหรือลบคุกกี้ที่คุณไม่ต้องการ และไม่จำเป็นต่อการทำงานโดยพื้นฐานของเว็บไซต์ออกได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ

สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา หากคุณให้ความยินยอม เราจะรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีส่วนรับผิดชอบ ขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น เป็นไปเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่นใด โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว หากทางเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อคัดค้านของคุณ หรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง สมบูรณ์  เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดอื่นใด

สิทธิร้องเรียน คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น คุณสามารถติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีมงาน ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ โดยเราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านกายภาพ ในเรื่องการควบคุมการใช้งาน หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น ทางเราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาอย่างเร่งด่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ เว็บไซต์ ข้อความ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้นโยบายฉบับนี้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ เราอาจทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบรายละเอียดของนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายฉบับนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับเว็บไซต์ Lifesara.co ของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมงาน LifeSara
อีเมล lifesarapage@gmail.com