ใครที่กำลังจะออกแบบห้องน้ำในออฟฟิศ ที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อวันค่อนข้างเยอะนั้น คงจะมีคำถามว่า จะต้องสร้างกี่ห้อง ต่อจำนวนคนเท่าไหร่ หรือควรใช้วัสดุแบบไหนที่ วันนี้พวกเรา LifeSara จะมาแนะนำเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบห้องน้ำในออฟฟิศ จะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกัน

Asset 11

สำรวจความต้องการของผู้ใช้ในออฟฟิศ

ห้องน้ำออฟฟิศ

ขั้นตอนแรกในการออกแบบ คือ การสำรวจผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานออฟฟิศ มีจำนวนกี่คน แบ่งเป็นชายและหญิง โดยอ้างอิงจากกฎกระทรวงคือ

สำหรับห้องน้ำชาย 

 • จำนวนไม่เกิน 15 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 1 ห้อง ที่ปัสสาวะ 1 ที่ ห้องน้ำ 1 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 ที่ 
 • จำนวนตั้งแต่ 16-40 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 2 ห้อง ที่ปัสสาวะ 2 ที่ ห้องน้ำ 2 ห้อง และอ่างล้างมือ 2 ที่
 • จำนวนตั้งแต่ 41-80 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 3 ห้อง ที่ปัสสาวะ 3 ที่ ห้องน้ำ 3 ห้อง และอ่างล้างมือ 3 ที่
 • หากมีจำนวนตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอย่างละ 1 ที่ ต่อจำนวนพนักงานทุก 50 คน

—————————————————

สำหรับห้องน้ำหญิง 

 • จำนวนไม่เกิน 15 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง และอ่างล้างมือ 1 ที่
 • จำนวนตั้งแต่ 16-40 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 4 ห้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง และอ่างล้างมือ 2 ที่
 • จำนวนตั้งแต่ 41-80 คน ต้องมีห้องถ่ายอุจจาระ 6 ห้อง ห้องน้ำ 3 ห้อง และอ่างล้างมือ 3 ที่
 • หากมีจำนวนตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป ให้เพิ่มอย่างละ 1 ที่ ต่อจำนวนพนักงานทุก 50 คน
 •  
 • ห้องน้ำและห้องส้วมจะแยกจากกันหรืออยู่รวมกันก็ได้
 • กรณีอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องมีขนาดห้องไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร
 • สร้างด้วยวัสดุที่ทนทาน และทำความสะอาดง่าย
 • มีระยะจากพื้นห้องถึงเพดานไม่ต่ำกว่า  2 เมตร
Asset 22

หลักการออกแบบห้องน้ำออฟฟิศ

ห้องน้ำออฟฟิศ

การเลือกใช้เครื่องสุขภัณฑ์

 • ไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างมือ โถส้วม สายชำระ ควรใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทานมาก เพราะมีผู้ใช้งานเยอะกว่าบ้านทั่วไป 
 • ควรเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ผิวมันวาวและทำความสะอาดง่าย เพราะต้องทำความสะอาดบ่อยกว่าห้องน้ำทั่วไป

ผนังห้องน้ำ

 • ควรเลือกแบบที่มีความแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
ห้องน้ำออฟฟิศ

พื้นห้องน้ำ

 • ควรเลือกวัสดุคุณภาพดี พื้นผิวด้าน ไม่ลื่น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ห้องน้ำ
 • พื้นห้องน้ำมีผิวสัมผัสที่ด้านแต่ไม่ควรหยาบเกินไป เพราะทำความสะอาดยาก

การเลือกประตูห้องน้ำ 

 • ควรคำนึงถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ห้องน้ำ แนะนำให้เลือกประตูที่กันความชื้น สามารถป้องกันเสียงได้ 
 • กลอนประตูควรใช้กลอนแบบสับ เพื่อให้ง่ายต่อการช่วยเหลือจากภายนอก กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยการใช้บัตรประชาชนหรือบัตรเครดิตสะเดาะกลอนขึ้นด้านบน

 

สำหรับใครที่มองหา “การออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ”  ตามอ่านต่อตรงนี้ได้เลย